Alle data behandles konfidensielt og krypteres over en sikker tilkobling.