Angrerett på mobilabonnement til bedrift

Angrerett på mobilabonnement til bedrift

Hvorfor abonnement med inkludert telefon ikke er å anbefale

Ved kjøp av mobiltelefon kan det være veldig fristende å kjøpe en telefon som kommer til sterkt redusert pris i kombinasjon med et abonnement. Dette er en deal man som regel bør unngå uansett hvor fristende prisen på telefonen ser ut.

Slike pakketilbud kommer nemlig som regel med mobilabonnement som gir deg mindre gunstige priser enn du ellers ville få. Som regel kommer slike abonnementspakker med tolv måneders bindingstid. I de mange tilfeller er resultatet at du ender opp med å betale mer totalt enn det du hadde betalt dersom du hadde kjøpt telefonen og abonnementet hver for seg.

Få tilbud på bedriftsabonnement

Angrerett ved fjernsalg

Fjernsalg er et begrep som brukes for å beskrive kjøp som ikke gjøres i en tradisjonell butikk. Telefonsalg, dørsalg, salg på en stand og salg over internett er typer salg som klassifiseres som fjernsalg. Angreretten betyr at du etter et kjøp har 14 dager på deg til å angre på kjøpet.

Angreretten gjelder kun i tilfeller der du kjøper abonnementet gjennom det som kan klassifiseres som “fjernsalg”, eller med andre ord dersom inngår avtalen ved telefonsalg, salg på døren eller gjøper abonnementet ditt på internett.

Angrerett ved kjøp i butikk

Du har i utgangspunktet ikke angrerett dersom du kjøper abonnementet ditt i en vanlig butikk. Dette betyr likevel ikke nødvendigvis at du ikke har muligheter til å angre på kjøpet. Selv om dette ikke nødvendigvis er påkrevd er det mange butikker som gjør det mulig å angre på kjøp eller gjøre endringer etter kjøpet som en del av kundeservicen sin.

Det å la kunder angre på et kjøp under visse omstendigheter kan bidra til at kundene føler seg bedre ivaretatt, og til at fremtidige kunder føler seg tryggere når de handler i butikken. det er likevel viktig å huske på at butikken sine bytteregler er opp til hver individuelle butikk, og det er derfor ingen garanti for at du kan angre på et kjøp du har gjort i en butikk.

Grunnlag for å angre på kjøpet

Angreretten, i de tilfellene den gjelder, gir kjøperen rett til å angre på kjøpet innen 14 dager uten å måtte oppgi grunn for hvorfor man angrer på kjøpet. Etter at angrefristen på 14 dager utgår mister kjøperen den lovfestede retten til å angre på kjøpet. Nedtellingen for angrefristen starter den dagen du har mottatt varen og all informasjon, eller dagen etter at du avtalte å kjøpe en tjeneste. 

Det koster ikke å bruke angreretten

Det koster deg ingenting å angre på kjøpet ditt. Du skal med andre ord ikke betale noen form for angregebyr eller lignende. Unntaket her er frakt for å eventuelt sende et produkt, slik som for eksempel en mobiltelefon, tilbake til selgeren med mindre noe annet er avtalt. Transportkostnaden for å sende varen til deg skal refunderes som en del av kjøpet.

Varen skal returneres i original emballasje, og skal være i tilnærmet lik stand som da du mottok den. Du er ansvarlig for at varen er pakket sikkert slik at den ikke blir skadet under transport. Dersom du skader varen, eller dersom den går i stykker under transport på grunn av dårlig innpakning, kan du regne med å måtte betale hele eller deler av prisen for varen.

Når det gjelder tjenester slik som for eksempel et mobilabonnement, kan du regne med å måtte betale for den delen av tjenesten du allerede har brukt, eksempelvis mengde data og taletid, før du stoppet tjenesten. SIM-kort som du har fått tilsendt returneres vanligvis ikke dersom du angrer på kjøpet.

IMG_2161 (1)

«Vårt mål er å hjelpe deg og din bedrift med å finne riktig og kostnadsbesparende mobilabonnement»

Har du noen spørsmål?

Vi besvarer gjerne dine spørsmål dersom det er noe du lurer på. 

Følg oss

Kom i gang her! Tar maks 1 min

Spørsmål og svar

Bedriftsabonnement har vanligvis en del en del tilleggstjenester som man ikke finner i vanlige abonnement for privatpersoner. Disse er funksjoner som slik som for eksempel sentralbord og hovednummer, som gjør det mer lettvint for kunder å ringe til bedriften, og som gjør det mulig for bedriften å viderekoble samtalen til rette vedkommende.

Bedriftsabonnement gir bedriften et mer profesjonelt image når kunder ringer til bedriften. De gjør også livet enklere for de ansatte ettersom kommunikasjonen, både internt og eksternt, forenkles.

Noen av de viktige komponentene som inngårt i bedriftsabonnement, foruten selve telefonabonnementet er bedriftsnett-tjenestene som vanligvis blant annet inkluderer sentralbord, mobil app, bedriftskatalog, hovednummer, menyer, telefonkø-systemer, talemeldinger, svargrupper, alternative visningsnummer, rapportering og mer.

Når du bestemmer deg for et bedriftsabonnement bør du ta i betraktning bruksmønsteret til dine ansatte og hvor mye data hver av disse trenger å bruke. En annen viktig ting å vurdere er hvilke funksjonaliteter som inkluderes i bedriftsnettet, hvilke du eventuelt trenger, og hvor mye disse koster. En annen ting å tenke på er hvilke systemer du bruker internt til kalender og lignende dersom du har planer om å integrere dette med bedriftsnettet.

Mange bedriftsnett kan integreres med kalendere og andre funksjoner. For eksempel er det vanlig å synkronisere bedriftsnett med Microsoft Outlook slik at bedriftsnettet automatisk kan oppdateres med tanke på hvem som til enhver tid er lister som tilgjengelig i kalenderen sin.

Kom i gang her! Det tar maks 1 min

Før du går...

La oss ringe deg, slik at du får det beste tilbudet fra flere operatører!

Ved å sende skjemaet godtar du at Bedriftsabonnement skal kunne gi meg et personlig tilbud, og at leverandøren behandler mine persondata basert på mine valg