jobbmobil til privat bruk

Arbeid og fritid – alt på et mobilabonnement

Stadig flere bruker jobbmobilen også til private gjøremål når de ikke er på jobb. Dette kan gi større frihet for de ansatte, og besparelser både for ansatte og arbeidsgiver.

Sammenfletting av Bedriftsabonnement og privat bruk blir den nye standarden

Privat bruk av bedriftsabonnement innebærer fordeler for både bedrifter og de ansatte som jobber for dem. For bedrifter blir det lettere å få tilgang til ansatte i nødstilfeller. Mange bedrifter opplever også at en slik ordning gjør ansatte mer fornøyde ettersom de slipper å investere i en egen privat telefon, som de deretter må huske på å holde oppladet i tillegg til jobbtelefonen. 

En ordning med jobb og privat på ett og samme bedriftsabonnement gjør det også billigere for både bedriften og den ansatte. Den ansatte for eksempel ikke trenger å betale to ganger for selve telefonen, og slike ting som ubegrenset tale og SMS. Bedriften kan på sin side bruke privat tilgang til et bedriftsabonnement til å redusere arbeidsgiveravgiften.  

Nye skatteregler fra 2021 støtter privat bruk av bedriftsabonnement

De nye skattereglene som gjelder fra 2021 for privat bruk av bedriftsabonnement legger til rette for at bedrifter lettere skal kunne tilby dette for sine ansatte. Selv om telefon og bredbånd som benyttes i privat sammenheng i utgangspunktet er en skattepliktig fordel som skal rapporteres som et sjablongbeløp på opptil 366 kroner per måned eller 4 392 kroner per skatteår. 

Etter endringene for skatteåret 2021 kan mange nå likevel slippe unna uten å trenge å betale noe i skatt for privat bruk av bedriftsabonnementet sitt ettersom ansatte kan motta gaver, inkludert mobilabonnement eller mobilt bredbånd, til en verdi av opptil 5000 kroner per år uten å skatte for det.

Disse endringene kommer også arbeidsgiver til gode da arbeidsgiveravgiften kan reduseres noe hvis bedriftsabonnementet ikke lenger rapporteres som skattepliktig lønnsinntekt.

Kostnadsdeling mellom bedrift og ansatt

Det kan virke urettferdig dersom noen får dekket større mengder privat mobilbruk enn andre. Mobilabonnementet Bedrift Splitt fra Telenor sikrer at alle ansatte behandles likt og rettferdig når det gjelder privat bruk av jobbmobilen. 

Med Bedrift Splitt setter arbeidsgiveren en grense for hvor stor del av mobilregningen som dekkes av bedriften. Resten dekkes av den ansatte. Det som dekkes må naturligvis være nok til at de ansatte kan gjøre jobben sin, og hvor mye dette er kan variere en del, for eksempel alt etter hvor mye man er ute og reiser og trenger å bruke mobilen i jobbsammenheng. Det er derfor mulig å lage ulike profiler for ulike grupper av ansatte. Dermed sørger man for at reglene blir rettferdige for alle.

Telia er en annen operatør som har en tilsvarende, men litt forskjellig kostnadsdelingsløsning. Denne løsningen beregner kostnadene for privat bruk automatisk basert på slike parametere som arbeidstid og telefonnummer som oppringes. Informasjonen fra kostnadsdelingsløsningen fra Telia kan eksporteres til de fleste vanlige regnskapssystemene som brukes av norske bedrifter.

Mange setter høyere krav til jobbmobilen enn det arbeidsgiver ønsker å betale for.

mPort fra Telenor er en tjeneste som fungerer som en nettbutikk der ansatte kan velge hvilken jobbmobil de selv ønsker seg, og som ordner det praktiske knyttet til kjøpet. Arbeidsgiver dekker en fastsatt beløpsgrense. Dersom en ansatt ønsker en dyrere mobiltelefon kan de enkelt betale mellomlegget selv. Dette er en fleksibilitet mange ansatte setter pris på, og mange velger en dyrere mobiltelefon som de er mer fornøyd med.

Løsningen gjør valg av mobiltelefon for de ansatte lettvint, rettferdig og likt for alle. Med et slikt gjennomsiktig system er det klart for alle ansatte hvor mye bedriften investerer i mobiltelefoner for de ansatte, og man unngår også at ansatte føler seg forskjellsbehandlet. administrasjonen av et slikt system er også enklere ettersom alt man trenger å gjøre er å budsjettere telefonene, og så tar portalen for seg alt som har med innkjøpsadministrasjon å gjøre.  

Bekymringer rundt privat bruk av bedriftsabonnement

Selv om det finnes mange fordeler med privat bruk av bedriftsabonnement finnes det også noen potensielle bekymringer som man bør være klar over før man begir seg ut på dette. 

En av de viktigste bekymringene er personvern. Dersom en telefon og abonnementet til en telefon er eid av bedriften vil det generelt sett være en mye lavere terskel for at bedriften kan få innsyn i innholdet til telefonen enn dersom den er 100% privat eiendom. 

Bedrifter kan også i noen tilfeller kreve at bedriftstelefoner gir tilgang til å slette data på mobilen i tilfelle den blir stjålet eller går tapt, noe som selvfølgelig kan være bekymringsverdig dersom det skulle bli misbrukt. På noen telefoner er det heldigvis mulig å sikre seg mot dette ved å har en egen partisjon på mobilen for alt som har med bedriften å gjøre. 

Det at man alltid er tilgjengelig for arbeidsgiver er OK i de fleste tilfeller, men det krever at arbeidsgiver ikke misbruker den lettvinte tilgangen de har til den ansatte utenfor arbeidstiden. I noen tilfeller kan dette føles som en byrde for den ansatte.     

Strid om telefonnummeret kan også oppstå ettersom dette kanskje vil bli brukt både privat og i profesjonell sammenheng. Konflikter kan bli særlig vanskelige dersom den ansatte for eksempel tar med seg et privat nummer som overføres inn i et bedriftsbonnement.  

Dersom mange kunder kjenner til nummeret, og kan forventes å bruke det i fremtiden, kan det være gode grunner for at bedriften ønsker å beholde telefonnummeret etter at arbeidsforholdet med den ansatte er avsluttet. Dette blir særlig viktig dersom den ansatte slutter som resultat av en konflikt og/eller for å jobbe for en konkurrent.

I de fleste tilfeller løses konflikter rundt eierskap av telefonnummer uten videre drama, men for å unngå potensielle konflikter i fremtiden bør man gjøre ting helt klart på forhånd og få det man blir enige om ned som en avtale på papir.

Sammendrag av fordeler og ulemper med privat bruk av bedriftsabonnement

Fordeler

  • Lett å få tak i den ansatte utenom arbeidstid dersom situasjoner skulle oppstå der dette er nødvendig
  • Innsparinger på telefonkostnader for både den ansatte og arbeidsgiver 
  • Innsparinger i form av reduserte skatter og avgifter etter ny skattelovgivning  
  • Ansatte slipper å sjonglere med to mobiltelefoner som man trenger å ta med seg, holde oppladet og oppdatert
  • Ansatte slipper utgiften med å kjøpe en egen privat telefon 
  • Med de rette systemene på plass blir privat bruk av bedriftsabonnement gjennomsiktig og rettferdig for alle ansatte

Ulemper

  • Privat bruk av bedriftsabonnement kan gjøre det lettere for bedrifter å få tilgang til innholdet i telefonen, og kan i noen tilfeller ha mulighet til å deaktivere telefonen og slette innholdet.  
  • Arbeidsgiver har alltid tilgang til å kontakte den ansatte, selv utenfor arbeidstid
  • Potensiell strid om eierskap av telefonnummeret den ansatte har brukt både privat og i jobbsammenheng ved oppsigelse 

Finn de beste bedriftsabonnement for bruk til både jobb og privat

Det finnes i dag mange ulike tilbud som er skreddersydd for bedrifter som ønsker å tilby sine ansatte privat bruk av bedriftsabonnementet sitt. Slike abonnement gjør livet mye lettere både for brukeren av abonnementet og for de som har jobben med å administrere kostnadene rundt mobilabonnement, men det kan ta mye tid å finne det rette abonnementet. 

Hvordan kan man finne det beste abonnementet for din bedrift uten å kaste bort for mye tid i prosessen? Den gratis og uforpliktende sammenligningstjenesten Bedriftsabonnement.no sparer deg massevis av tid ved å å finne de bedriftsabonnementene som er relevante for bedriften din. 

Fyll ut det enkle skjemaet slik at Bedriftsabonnement.no vet hva du er ute etter, så tar vi oss av jobben med å lete oss frem til de mest relevante abonnementene for bedriften din, og innhente tilbud for disse abonnementene for deg. Du står fritt til å takke ja til tilbud som frister. 

Du kan stole på at operatørene vil sende oss sine aller mest fristende tilbud når vi kontakter dem, ettersom de er fullt klar over at bedriftsabonnement.no vil presentere deres tilbud sammen med et antall andre konkurrerende tilbud.

IMG_2161 (1)

«Vårt mål er å hjelpe deg og din bedrift med å finne riktig og kostnadsbesparende mobilabonnement»

Har du noen spørsmål?

Vi besvarer gjerne dine spørsmål dersom det er noe du lurer på. 

Følg oss

Kom i gang her! Tar maks 1 min

Spørsmål og svar

Bedriftsabonnement har vanligvis en del en del tilleggstjenester som man ikke finner i vanlige abonnement for privatpersoner. Disse er funksjoner som slik som for eksempel sentralbord og hovednummer, som gjør det mer lettvint for kunder å ringe til bedriften, og som gjør det mulig for bedriften å viderekoble samtalen til rette vedkommende.

Bedriftsabonnement gir bedriften et mer profesjonelt image når kunder ringer til bedriften. De gjør også livet enklere for de ansatte ettersom kommunikasjonen, både internt og eksternt, forenkles.

Noen av de viktige komponentene som inngårt i bedriftsabonnement, foruten selve telefonabonnementet er bedriftsnett-tjenestene som vanligvis blant annet inkluderer sentralbord, mobil app, bedriftskatalog, hovednummer, menyer, telefonkø-systemer, talemeldinger, svargrupper, alternative visningsnummer, rapportering og mer.

Når du bestemmer deg for et bedriftsabonnement bør du ta i betraktning bruksmønsteret til dine ansatte og hvor mye data hver av disse trenger å bruke. En annen viktig ting å vurdere er hvilke funksjonaliteter som inkluderes i bedriftsnettet, hvilke du eventuelt trenger, og hvor mye disse koster. En annen ting å tenke på er hvilke systemer du bruker internt til kalender og lignende dersom du har planer om å integrere dette med bedriftsnettet.

Mange bedriftsnett kan integreres med kalendere og andre funksjoner. For eksempel er det vanlig å synkronisere bedriftsnett med Microsoft Outlook slik at bedriftsnettet automatisk kan oppdateres med tanke på hvem som til enhver tid er lister som tilgjengelig i kalenderen sin.

Kom i gang her! Det tar maks 1 min

Før du går...

La oss ringe deg, slik at du får det beste tilbudet fra flere operatører!

Ved å sende skjemaet godtar du at Bedriftsabonnement skal kunne gi meg et personlig tilbud, og at leverandøren behandler mine persondata basert på mine valg