firma telefonnummer

Reservasjon mot telefonsalg og adressert reklame

For mange kan det oppleves som plagsomt å bli kontaktet av telefonselgere. Det kan også være irriterende å få postkassen overfylt av reklame for produkter man ikke er interessert i. Det finnes klare regler i Norge for telefonsalg og adressert reklame. Det er også mulig å reservere seg mot å motta oppringninger fra telefonselgere eller adressert reklame i postkassen. Dette gjør du i Reservasjonsregisteret som er en del av Brønnøysundregistrene.. 

I denne artikkelen går vi inn på hvordan du kan reservere deg mot å motta oppringninger fra plagsomme telefonselgere eller mot å motta adressert reklame i posten.

Tips: Finn bedre bedriftsabonnement til mobil

Regulering av reklame og telefonsalg i Norge

I Norge er det fullt lovlig å drive med telefonsalg og adressert reklame til de som ikke har reservert seg mot dette. Mange næringsdrivende i Norge bruker dette som en del av sin salgs- og markedsføringsstrategi. 

Det er Forbrukertilsynet som regulerer bruken av reklame og telefonsalg i Norge, og de har innført relativt strenge regler som næringsdrivende må forholde seg til når de bruker telefonsalg eller adressert reklame. Blant annet har bedrifter ikke lov til å ringe eller sende reklame til personer som har reservert seg mot dette i Brønnøysundregistrene. Det er allerede over to millioner nordmenn som har reservert seg mot slike henvendelser. 

Etter reglene kan bedrifter likevel kontakte deg dersom du allerede har et kundeforhold med bedriften, eller dersom du har bedt om å bli kontaktet av bedriften. Når det gjelder reklame som sendes via E-post eller SMS så kan dette kun sendes dersom mottakeren har gitt samtykke til å motta dette, eller dersom bedriften allerede har et eksisterende kundeforhold med mottakeren.

Telefonnummer firma

Reservasjonsregisteret gjør reservasjon mot telefonsalg og adressert reklame enklere

Reservasjonsregisteret er en del av Brønnøysundregistrene som ble etablert i 2001. Dette er et register der privatpersoner selv kan registrere seg dersom de ikke ønsker å motta adressert reklame eller oppringninger fra telefonselgere. 

Reservasjoner i reservasjonsregisteret gjelder per person, og ikke per husstand, så for å unngå at adressert reklame eller oppringninger kommer inn må alle i husstanden registreres. Det er ikke mulig for bedrifter eller organisasjoner å registrere seg i reservasjonsregisteret. Dette betyr for eksempel at du ikke kan reservere deg mot telefonsalg og adressert reklame dersom du har enkeltmannsforetak. Du kan heller ikke reservere deg mot markedsundersøkelser.

Alle som sender ut adressert reklame eller driver med telefonsalg er forpliktet til å sjekke listene sine, og fjerne de personene fra listene sine som er registrert i reservasjonsregisteret. Husk at dersom du allerede har et kundeforhold med bedriften eller organisasjonen kan du ikke bruke reservasjonsregisteret til å stoppe henvendelser fra dem. I slike tilfeller må du kontakte bedriften direkte for at de skal slette deg fra listene sine.

Dersom du allerede er registrert i reservasjonsregisteret trenger dette ikke oppdateres. Du vil fortsette å være registrert der helt til du selv endrer det. Husk likevel at du må oppdatere adresse og telefonnummer dersom dette skulle endre seg. 

Reservasjon mot uadressert reklame

Mange får også uadressert reklame og gratisaviser i posten. For noen kan dette føles plagsomt. Uadressert reklame kan du ikke reservere deg mot i Brønnøysundregistrene, men det finnes likevel ting du kan gjøre for å unngå å få dette oppi postkassen din. 

For å reservere deg mot uadressert reklame er det Posten Norge AS du trenger å kontakte. Dersom du bruker klistremerker som forteller postbudet at du ikke ønsker uadressert reklame er dette som regel nok til å forhindre det meste av slik reklame. Det kan være lurt å merke både postkassen og døra for å gjøre det klart at uadressert reklame ikke er velkommen. 

Ikke alle respekterer reservasjon mot telefonsalg og reklame

Selv om du har reservert deg mot telefonsalg og reklame kan det fortsatt hende at du mottar noe. Dette kan ha forskjellige årsaker. For eksempel kan det hende at bedriften som sender deg reklamen ikke har vært flinke nok til å sjekke listene sine opp mot reservasjonsregisteret. 

Du må også huske å legge inn alle de aktuelle numrene dine i reservasjonsregisteret. Du kan fortsatt få oppringninger på et nummer du ikke har registrert i reservasjonsregisteret. Husk også at registreringen i registeret må gjøres individuelt for alle medlemmene av husstanden.

Dersom du er nylig registrert i reservasjonsregisteret kan det hende dette ikke har kommet med i den sist oppdaterte versjonen av listene til bedriften. Det skjer også at bedrifter gjør feil i denne prosessen, slik at kontaktinformasjonen din inkluderes ved en feiltakelse. Alle som sender ut reklame eller utfører telefonsalg er pålagt å oppdatere listene sine mot reservasjonsregisteret hver måned. Dersom du fortsetter å forstyrres etter en måned kan du derfor anta at dette er gjort med hensikt.    

I tillegg til grunnene over finnes det også bedrifter som rett og slett ikke respekterer reservasjonen din, og med hensikt sender deg uønsket reklame eller ringer deg. Dersom du tror det er dette som har skjedd har du muligheten til å sende inn en klage til Forbrukertilsynet angående dette. Bedrifter som det viser seg har handlet i strid med reglene vil vanligvis bli bøtelagt. 

IMG_2161 (1)

«Vårt mål er å hjelpe deg og din bedrift med å finne riktig og kostnadsbesparende mobilabonnement»

Har du noen spørsmål?

Vi besvarer gjerne dine spørsmål dersom det er noe du lurer på. 

Følg oss

Kom i gang her! Tar maks 1 min

Spørsmål og svar

Bedriftsabonnement har vanligvis en del en del tilleggstjenester som man ikke finner i vanlige abonnement for privatpersoner. Disse er funksjoner som slik som for eksempel sentralbord og hovednummer, som gjør det mer lettvint for kunder å ringe til bedriften, og som gjør det mulig for bedriften å viderekoble samtalen til rette vedkommende.

Bedriftsabonnement gir bedriften et mer profesjonelt image når kunder ringer til bedriften. De gjør også livet enklere for de ansatte ettersom kommunikasjonen, både internt og eksternt, forenkles.

Noen av de viktige komponentene som inngårt i bedriftsabonnement, foruten selve telefonabonnementet er bedriftsnett-tjenestene som vanligvis blant annet inkluderer sentralbord, mobil app, bedriftskatalog, hovednummer, menyer, telefonkø-systemer, talemeldinger, svargrupper, alternative visningsnummer, rapportering og mer.

Når du bestemmer deg for et bedriftsabonnement bør du ta i betraktning bruksmønsteret til dine ansatte og hvor mye data hver av disse trenger å bruke. En annen viktig ting å vurdere er hvilke funksjonaliteter som inkluderes i bedriftsnettet, hvilke du eventuelt trenger, og hvor mye disse koster. En annen ting å tenke på er hvilke systemer du bruker internt til kalender og lignende dersom du har planer om å integrere dette med bedriftsnettet.

Mange bedriftsnett kan integreres med kalendere og andre funksjoner. For eksempel er det vanlig å synkronisere bedriftsnett med Microsoft Outlook slik at bedriftsnettet automatisk kan oppdateres med tanke på hvem som til enhver tid er lister som tilgjengelig i kalenderen sin.

Kom i gang her! Det tar maks 1 min

Før du går...

La oss ringe deg, slik at du får det beste tilbudet fra flere operatører!

Ved å sende skjemaet godtar du at Bedriftsabonnement skal kunne gi meg et personlig tilbud, og at leverandøren behandler mine persondata basert på mine valg