dekning mobilabonnement bedrift

Hvem har best dekning?

Norge er et land der naturen gjør det vanskelig land å bygge ut kommunikasjonsnettverk. Landet vårt består av mange fjell, daler, elver og fjorder som ofte kan være en stor utfordring for mobilselskaper og bredbåndsleverandører. Til tross for disse utfordringene er Norge ett av de landene som ligger aller lengst fremme i verden når det gjelder tilgang til bredbånd og mobilnett.

Til tross for dette finnes det fortsatt deler av landet der det kan være problemer med dekning for noen mobiloperatører. Denne artikkelen tar for seg dekningen til de forskjellige mobilselskapene, forklarer hvordan dekning og dekningsgrad måles og defineres, og går inn på forskjellene i dekningen til de ulike mobilselskapene. I tillegg gir artikkelen noen verdifulle tips angående hvordan du finner det abonnementet som gir deg best mulig dekning til lavest mulig pris.

To forskjellige måter å måle dekningsgrad

Mobildekning måles hovedsaklig på to forskjellige måter. Den første måten kalles flatedekning. Dette er en metode som måler hvor stor del av arealet i landet som dekkes av senderne til mobilnettet. Den andre måten, som kalles befolkningsdekning, måler hvor stor andel av befolkningen som kan bruke nettverket.

Det kan være betydelige forskjeller mellom befolkningsdekning og arealdekning. Det er både lettere og mer profitabelt for mobilselskaper å oppnå en høy befolkningsdekning. Det er også naturlig å fokusere først på de områdene der det bor mest folk.

Arealdekning krever at man også utvikler nettet i de områdene der det er få som bruker det, slik som for eksempel på fjellet. Dette er mindre lønnsomhet for mobilselskapene, og vil derfor som regel ikke være en prioritet. Arealdekningen kan være et viktig punkt å vurdere for de som befinner seg eller ferdes mye i utkantstrøk.

mobildekning

Husk at “best mobildekning” ikke betyr det samme for alle

Høyest dekningsgrad, enten dette nå er regnet ut som befolkningsdekning eller flatedekning, er ikke nødvendigvis det viktigste når du velger mobilabonnement bedrift. Det viktigste er at dekningen er best mulig i de områdene der du faktisk ferdes.

Det kan hende at det nettverket som har best dekning i området ditt faktisk er et nettverk som ikke kommer best ut med dekning på landsbasis. Du bør derfor sjekke hvem som er best der du er, og fokusere på dette i stedet for nasjonal dekningsgrad. Med andre ord er det nettverket som har “best dekning” det nettverket som har best ytelse der du trenger det.

Debatten rundt mobilnett og dekning i Norge

Norge er et relativt stort land rent arealmessig, men et lite land befolkningsmessig. Den vanskelige geografien gjør det også utfordrende å bygge ut mobilnett. Dersom det finnes for få operatører ender man opp med for lite konkurranse i markedet. Dersom det er for mange operatører i markedet er det fare for at lønnsomheten blir for lav, slik at selskapene ikke har de ressursene de trenger til å oppnå god dekning. Det norske stortinget har vedtatt at norge trenger minst tre mobilnett. Disse tre nettverkene drives i dag av Telenor, Telia og Ice.

Mobilnett og mobilselskaper

Selv om Norge kun har tre mobilnett finnes det mange flere enn tre mobilselskaper. Disse er selskaper som leverer tjenester til sluttbrukere, men som leverer tjenestene sine via ett av de tre etablerte mobilnettene. Under finner du en oversikt over de tre nettverkene, og hvilke mobilselskaper som bruker hvert av disse mobilnettverkene.

Som abonnent hos ett av selskapene som ikke har eget nett, men som leier kapasitet på et annet nettverk, vil du fortsatt få den samme kvaliteten og dekningen som du får dersom du bruker det mobilselskapet som eier nettet. forskjellen mellom de forskjellige mobilselskapene ligger som regel i hvilke abonnementspakker de tilbyr, priser, kundeservice, og eventuelt tilleggstilbud slik som bedriftsnett, sentralbord og lignende. 

Telenor

Telenor er norges eldste mobiloperatør, og har hatt et forsprang når det gjelder utbygging av nett. Mange regner Telenor for å være det nettverket som er best i utkantstrøk. Du kan finne ut hvordan Telenor ligger an med dekningen i området ditt på dekningskartet til Telenor.

Selv om nettverket til Telenor er større og bedre utbygd, så er deler av nettverket til Telenor også eldre enn nettverkene til nykommerne. Kapasiteten til Telenor-nettverket deles også av flere operatører enn det som er tilfelle med de to andre nettverkene.

Mobilselskap som bruker Telenor sitt nettverk er:

 

Telia

Som den første utfordreren til Telenor er Telia i dag en av den klart nest største aktøren i det norske mobilmarkedet. Telia har også et nettverk som i det meste av landet regnes for å være omtrent på lik linje med Telenor. De som vurderer å bruke telia eller en av de andre mobilselskapene som bruker nettverket til Telia kan sjekke dekningen i det aktuelle området på dekningskartet til Telia.

Mobilselskap som bruker Telia sitt nettverk er:

Ice

Det nyeste mobilnettet i Norge er nettverket til Ice, som i utgangspunktet ble populært fordi de satset på å levere god dekning i en del områder der de andre mobilselskapene ikke hadde greid å levere tilfredsstillende dekning. Ice sitt nettverk er også bygget fra grunnen av med nytt og moderne utstyr, og har en derfor en høy teknologisk standard.

Ulempen med Ice er kanskje at de fortsatt jobber med å ta igjen de eldre konkurrentene når det gjelder dekning i noen områder, men for å gjøre opp for dette gir Ice kundene sine automatisk tilgang til Telia sitt nettverk i de områdene der Ice sitt eget nettverk ikke har dekning. De som vurderer å bruke Telia eller en av de andre mobilselskapene som bruker nettverket til Ice kan sjekke dekningen i det aktuelle området med dekningskartene til Ice og Telia.

Mobilselskap som bruker Ice sitt nettverk er:

  • NiceMobil
  • Ice

Dekningskart gir ikke alltid et helhetlig bilde

Det er mange ting som kan ha innflytelse på hvor god dekning du har der du er. Det at dekningen ser god ut i området ditt på dekningskartet trenger ikke nødvendigvis bety at du vil oppleve det slik der du er. Det kan for eksempel finnes gjenstander eller terreng rundt deg som blokkerer signalet ditt.

Hvor mange som til enhver tid er tilkoblet den samme senderen som du, og hvor mye kapasitet de bruker er også viktig for den opplevde dekningen. Dersom for mange brukere er tilkoblet kan dette nemlig overvelde kapasiteten til senderen. Dette vil også kunne oppleves som dårlig dekning, selv om problemet faktisk er kapasiteten til senderen, og ikke avstanden din fra senderen.

Alternative måter å sjekke dekningen

Norges Nasjonale Kommunikasjonsmyndighet, NKOM, er den myndigheten som regulerer mobilnettverk og dekning i Norge. NKOM hadde tidligere en tjeneste som gjorde det mulig for nordmenn å finne ut hvor den nærmeste senderen er og se detaljert informasjon om mobilselskapet og teknologien for denne senderen, men denne funksjonaliteten er nå dessverre fjernet på grunn av sikkerhetshensyn.

Du kan fortsatt bruke appen til Opensignal for å finne ut hvor den nærmeste senderen befinner seg. OpenSignal-appen viser ikke bare hvor den nærmest senderen er, men sjekker også hvordan den faktiske brukeropplevelsen er med tanke på overbelastning av sendere og lignende. Dette er mulig fordi Opensignal samler inn data fra alle de forskjellige brukerne i området som har appen installert.  

Nivåer av dekning

Dekning er ikke alltid det samme. Det finnes flere forskjellige nivåer av dekning, og de forskjellige nivåene betyr at du kan gjøre forskjellige ting. Frem til nå har man fortsatt hatt det gamle 2G nettet som var bygget hovedsaklig for telefonsamtaler og SMS, men dette er nå i ferd med å legges ned. I tillegg finnes fortsatt 3G og 4G nettverkene som allerede har vært i bruk i en hel del år for telefonsamtaler og data. Det siste nye er 5G nettet som er i ferd med å rulles ut.

Både Telenor, Telia og Ice har er godt i gang med 5G utbyggingen, og 5G er tilgjengelig over stadig større deler av landet. Ice, som har det nyeste nettverket, og har valgt en 4G teknologi som lett kan oppgraderes til 5G. Du finner ut mer om 5G utbyggingen til Ice her. Telia har planer om å ha landsdekkende 5G nett i 2023, mens Telenor planlegger å ha et landsdekkende 5G nett i 2024.

Hjelp til valg av bedriftsabonnement

Siden de fleste bedrifter har kontorene sine i befolkningssentre er dekning i utgangspunktet som regel ikke et stort problem, men det kan likevel være en god ide å sjekke hva som er tilgjengelig før man bestemmer seg for ett selskap.

Ting som det kan være lurt å sjekke er for eksempel hvilke mobilselskap som har 5G tilgjengelig i området til bedriften, eller eventuelt når dette vil bli tilgjengelig, dersom dette er viktig for bedriften. Dersom bedriften sine ansatte er mye ute på farten, og særlig dersom de drar til områder utenfor større befolkningssentra, er det også lurt å sjekke hvilke av de tre nettverkene over som har best dekning i de aktuelle områdene.     

For de fleste bedrifter er det likevel andre ting enn dekning som er viktigst når de velger bedriftsabonnement. Selv om det kun finnes tre nettverk i Norge, så er det likevel mange mobiloperatører å velge mellom som leverer tjenestene sine over disse nettverkene. Alle disse operatørene har også forskjellige kontrakter som bedrifter kan velge mellom.

Det kan bli mye informasjon å gå gjennom for å finne de beste og mest aktuelle tilbudene. Det er derfor mange bedrifter velger å benytte seg av en sammenligningstjeneste slik som bedriftsabonnement.no. Tjenesten er gratis, og kommer helt uten forpliktelser. Alt du trenger å gjøre for å komme i gang er å fylle ut et enkelt skjema på nettsidene til Bedriftsabonnement.no.

Du vil etter kort tid motta et utvalg av de beste tilbudene i henhold til behovene til bedriften din. Du kan selv velge om du ønsker å takke ja til noen av tilbudene. For de fleste bedrifter er det å bruke en sammenligningstjeneste en praktisk måte å spare både tid og penger på.

IMG_2161 (1)

«Vårt mål er å hjelpe deg og din bedrift med å finne riktig og kostnadsbesparende mobilabonnement»

Har du noen spørsmål?

Vi besvarer gjerne dine spørsmål dersom det er noe du lurer på. 

Følg oss

Kom i gang her! Tar maks 1 min

Spørsmål og svar

Bedriftsabonnement har vanligvis en del en del tilleggstjenester som man ikke finner i vanlige abonnement for privatpersoner. Disse er funksjoner som slik som for eksempel sentralbord og hovednummer, som gjør det mer lettvint for kunder å ringe til bedriften, og som gjør det mulig for bedriften å viderekoble samtalen til rette vedkommende.

Bedriftsabonnement gir bedriften et mer profesjonelt image når kunder ringer til bedriften. De gjør også livet enklere for de ansatte ettersom kommunikasjonen, både internt og eksternt, forenkles.

Noen av de viktige komponentene som inngårt i bedriftsabonnement, foruten selve telefonabonnementet er bedriftsnett-tjenestene som vanligvis blant annet inkluderer sentralbord, mobil app, bedriftskatalog, hovednummer, menyer, telefonkø-systemer, talemeldinger, svargrupper, alternative visningsnummer, rapportering og mer.

Når du bestemmer deg for et bedriftsabonnement bør du ta i betraktning bruksmønsteret til dine ansatte og hvor mye data hver av disse trenger å bruke. En annen viktig ting å vurdere er hvilke funksjonaliteter som inkluderes i bedriftsnettet, hvilke du eventuelt trenger, og hvor mye disse koster. En annen ting å tenke på er hvilke systemer du bruker internt til kalender og lignende dersom du har planer om å integrere dette med bedriftsnettet.

Mange bedriftsnett kan integreres med kalendere og andre funksjoner. For eksempel er det vanlig å synkronisere bedriftsnett med Microsoft Outlook slik at bedriftsnettet automatisk kan oppdateres med tanke på hvem som til enhver tid er lister som tilgjengelig i kalenderen sin.

Kom i gang her! Det tar maks 1 min

Før du går...

La oss ringe deg, slik at du får det beste tilbudet fra flere operatører!

Ved å sende skjemaet godtar du at Bedriftsabonnement skal kunne gi meg et personlig tilbud, og at leverandøren behandler mine persondata basert på mine valg